O spoločnosti

Time is money – ANYTIME

Partner pre EUROFONDY

O spoločnosti ANYTIME s.r.o.

Spoločnosť ANYTIME s.r.o. vznikla v roku 2012 ako reakcia na dopyt po poradenských službách v oblasti verejného obstarávania v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla realizáciu procesu verejného obstarávania ako nevyhnutnú podmienku čerpania nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ aj pre súkromné spoločnosti. Zároveň sa spoločnosť venuje odbornej príprave, spracovaniu, riadeniu a implementácii projektov financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Vedenie spoločnosti sa nepretržite už od r. 2003 venuje príprave a implementácii projektov financovaných zo zdrojov EÚ (konzultačná činnosť, školenia, monitorovanie, projektový manažment, verejné obstarávanie).

Usilujeme sa poskytnúť vysokokvalitné firemné poradenstvo tak, aby bolo cenovo dostupné pre všetkých našich zákazníkov.
V súčasnosti už spoločnosť disponuje bohatými odbornými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami z prípravy a implementácie desiatok úspešných medzinárodných a domácich investičných i neinvestičných projektov a verejných obstarávaní (viď zoznam referencií) vo viacerých kľúčových sektoroch národného hospodárstva. Viacročné, praxou overené know-how a skúsenosti predstavujú významnú konkurenčnú výhodu oproti novovzniknutým spoločnostiam s podobným zameraním.
Našou snahou je vytvorenie dobrého obchodného vzťahu založeného na obojstrannej dôvere, serióznosti a maximálnej spokojnosti našich partnerov.